วิสาหกิจชุมชนแปรรูป
ผลผลิตทางการเกษตร
ชื่อกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
สถานที่ตั้ง
ม.4 ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร
จำนวนสมาชิก
108 ราย
ประธานกลุ่ม

นางจันตนา นามกร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพผลิตภัณฑ์
ชื่อผลิตภัณฑ์/ขนาด
ราคา

ทุเรียนทอดกรอบ 500 กรัม

ราคาขายปลีก 170 บาท

ทุเรียนกวน 300 กรัม


ราคาขายปลีก 40 บาท


กล้วยเล็บมือนางอบแห้ง 250 กรัม


ราคาขายปลีก 20 บาท

สถานที่จำหน่าย ที่ทำการกลุ่ม 8/3 ม.4 ต.ทะเลทรัพย์ อ.ปะทิว จ.ชุมพร 86160
โทร.0-7765-5026,0-8986-62682